Poradíme si aj so stovkami porcií denne či viacsmennou prevádzkou. Závodné stravovanie pre vašich zamestnancov zabezpečíme priamo v areáli vášho podniku v regióne Prievidza.