Dohodli sme sa na podpore pri zveľaďovaní tohto krásneho miesta.

MERIDIANA tím bude aj naďalej pracovať na vlastnom rozvoji rezortu a nové vedenie Bojníc má plány so zveľaďovaním Plážového kúpaliska.

MERIDIANA bude v tomto plne nápomocná.